Doop

Doop

29 October 2019 - 17:45

Doop

In den beginne was er niets, maar toen was er… DEN DOOP.

De start van een carrière aan de Faculteit Recht en Criminologie is voor velen niet alleen het begin van vijf jaar tussen stoffige wetboeken en dikke syllabi. Het is vaak ook het begin van een fenomenale studententijd waarin men onvergetelijke avonturen beleeft en vrienden voor het leven maakt. Vrienden maken tussen de grote groep studenten die elk jaar de rechtenopleiding aanvangt, is echter niet altijd zo evident. Daarom zijn er heel wat jongens en meisjes die er bij het begin van hun opleiding voor kiezen om zich te laten dopen bij het Vlaams Rechtsgenootschap Gent, kortweg VRG. Dit jaar gaat de doop door op dinsdag 29 en woensdag 30 oktober. Deze datum kan voor jou het startschot betekenen van vijf jaar plezier, waarin samen cantussen en uitgaan, maar zeker ook wederzijdse studiehulp en goede punten centraal staan.

Steevast brengt het begin van het academiejaar een heleboel kersverse roddels en onzekerheden met zich mee over de geheimzinnige Doop. Deze aangedikte en vaak overdreven verhalen durven de nieuwbakken studenten al eens een hartgrondige angst inboezemen. De meningen over de studentendoop kunnen op z’n minst verdeeld genoemd worden en de media plaatst de studentikoze activiteiten niet steeds in het meest gunstige daglicht. Wat er ook van zij, voor– en tegenstanders zullen steeds blijven bestaan, al zal onze corona, de groep gedoopte leden van het VRG, zonder aarzelen zeggen dat de doop doorstaan zeker en vast de moeite waard is.

De doopritus op zich is een onvergetelijke ervaring waarbij ijzersterke banden worden gesmeed en vrienden voor het leven worden gemaakt. Verder verschaft het gedoopt zijn een aantal privileges waarop ongedoopten geen aanspraak kunnen maken. Het voorbeeld bij uitstek is de deelname aan VRG-cantussen. Een cantus is een eeuwenoude studententraditie waar liederen gezongen en frisse pintjes verzet worden. Dit streepje studentencultuur betekent voor velen een prachtige herinnering die tot in het graf indachtig wordt gehouden. Het VRG staat er namelijk voor bekend een erg goede, zo niet de beste cantuskring van Gent te zijn.

Het Doopcomité (DC), dat bestaat uit twaalf personen, is belast met de organisatie van dit inwijdingsritueel. De leden van dit comité zijn niet alleen bevoegd om de tweedaagse VRG-doop tot in de puntjes te regelen, maar hebben ook als taak om de nieuwe lading schachten (de jongens) en porres (de meisjes) onder hun beschermende en ervaren vleugels te nemen en hen een onvergetelijk jaar te bezorgen. Zo heeft het Doopcomité naast de cantussen en de VRG-clubavonden ook de massacantus, het DC-weekend, cocktailfeestjes, rollingen, etentjes en zoveel meer in petto. Natuurlijk staan deze ervaren studenten ook steeds met raad en daad klaar om de nieuwste leden van onze studentenvereniging door het Gentse studentenleven wegwijs te maken.

Naast de momenten van ontspanning moet er natuurlijk ook gestudeerd worden. Eén van de grote voordelen van de doop is dat je meteen een hele groep medestudenten leert kennen die je kan helpen bij je studies. Verder staat het Doopcomité, en bij uitbreiding de rest van de corona, steeds klaar om de eerstejaars-gedoopten te ondersteunen met allerlei tips, samenvattingen, voorbeeldoefeningen en hulpmiddeltjes. Het DC organiseert bovendien studiedagen voor de nieuw-gedoopten, waar we hulp bij het studeren aanbieden en vragen beantwoorden.

Indien je nog vragen hebt of je wilt je graag inschrijven, aarzel dan niet om het Doopcomité aan te spreken. Wij zijn de immer vriendelijke dames en heren met gekruiste geelblauwe linten. Je kan ons op nagenoeg elke VRG-activiteit vinden, alsook elke maandag en woensdag vanaf 22u in café de Coulissen in de Overpoortstraat. Indien je er desondanks niet in slaagt ons persoonlijk aan te spreken, kan je steeds een mailtje sturen naar doopcomite@gmail.com.

Groetjes van uw potentiële beste vriendin,

Meesteres Málah

Schachtentemmer VRG 2019-2020

 

Doop

29 October 2019 - 17:45

Den doop

Locatie: