Doop

Doop

29 October 2019 - 17:45

Doop

In den beginne was er niets, maar toen was er… DEN DOOP. Steevast brengt het begin van het academiejaar een heleboel kersverse roddels en onzekerheden met zich mee over de geheimzinnige Doop. Deze aangedikte en vaak overdreven verhalen durven de nieuwbakken studenten al eens een hartgrondige angst inboezemen. De meningen over de studentendoop kunnen op z’n minst verdeeld genoemd worden en de media plaatst ook de studentikoze activiteiten niet steeds in het meest gunstige daglicht. Wat er ook van zij, voor– en tegenstanders zullen steeds blijven bestaan, al zal onze corona, de groep gedoopte leden van het VRG (Vlaams Rechtsgenootschap), zonder aarzelen zeggen dat de doop doorstaan zeker en vast de moeite waard is.

De doopritus op zich is een onvergetelijke ervaring waarbij ijzersterke banden worden gesmeed en vrienden voor het leven worden gemaakt. Verder verschaft het gedoopt zijn een aantal privileges waarop ongedoopten uiteraard geen aanspraak kunnen maken. Het voorbeeld bij uitstek is de deelname aan VRG-cantussen. Een cantus is een eeuwenoude studententraditie waar liederen gezongen worden en frisse pintjes verzet worden. Dit niet te versmaden streepje studentencultuur betekent voor velen een prachtige herinnering die tot in het graf indachtig wordt gehouden, en het VRG staat ervoor bekend een erg goeie, zo mogelijk dé beste cantuskring van Gent te zijn.

Het Doopcomité, bestaande uit twaalf VRG-apostelen, is belast met de organisatie van dit hele inwijdingsritueel. De leden van dit heldencomité, afgekort DC, zijn niet enkel bevoegd om de tweedaagse VRG-doop tot in de puntjes te regelen, maar hebben ook als taak om de nieuwe lading schachten (de jongens) en porres (de meisjes) onder hun beschermende en ervaren vleugels te nemen en hen een onvergetelijk jaar te bezorgen. Zo heeft het Doopcomité naast de cantussen en de VRG-clubavonden, ook de massacantus, het DC-weekend, cocktailfeestjes, rollingen, etentjes en zoveel meer in petto! Natuurlijk staan deze ervaren studenten ook steeds klaar met raad en daad om die nieuwste leden van onze studentenvereniging weg te wijzen door het Gentse studentenleven. 

Naast de momenten van ontspanning moet er natuurlijk ook gestudeerd worden. Een van de grote voordelen van de doop is dat je meteen een hele groep medestudenten leert kennen die je kan helpen bij je studies. Verder staat het Doopcomité, en bij uitbreiding de rest van de corona steeds klaar om de eerstejaars te ondersteunen met allerlei tips, samenvattingen, voorbeeldoefeningen en hulpmiddeltjes. Het DC organiseert bovendien ook studiedagen voor de nieuw-gedoopten, waar we hulp aanbieden bij het studeren en vragen beantwoorden.

Indien je nog vragen hebt of je wilt je graag inschrijven, aarzel dan niet om het Doopcomité aan te spreken. Wij zijn de immer vriendelijke dames en heren met gekruiste geelblauwe linten en je kunt ons op nagenoeg elke VRG-activiteit vinden, alsook elke weekdag vanaf 22u in café de Coulissen in de Overpoortstraat. Verder kan je je vragen ook steeds richten tot doopcomite@gmail.com.

Groetjes van uw potentiële beste vriendin,

Meesteres Málah

Schachtentemmer VRG 2019-2020

Doop

29 October 2019 - 17:45

Den doop

Doop

Locatie: