Blogs

Pleitwedstrijd Assisen was een groot succes!

Pleitwedstrijd Assisen was een groot succes!

Beste kandidaten, juryleden en sympathisanten 

 

Dinsdag 5 november vond de jaarlijkse pleitwedstrijd Assisen plaats. 

Voor een volle plechtige zittingszaal in het Hof van Beroep kroonde Ana Decoster zich tot winnaar van de wedstrijd. Het requistoir van Eva Vandevelde en het pleidooi van Andreas Van De Parre waren echter ook enorm sterk. Daarom wil het VRG alle kandidaten bedanken voor hun deelname. 

Ten slotte wilt het VRG Gent de jury bedanken voor hun tijd, moeite en het vellen van een rechtvaardig oordeel. 

We hopen dat iedereen een aangename avond heeft gehad en opnieuw van de partij is bij de volgende pleitwedstrijd. 

 

Tot de volgende!

Pieter Stubbe 

VRG Pleit ‘19-‘20