Derde Bachelor > Arbeidsrecht

Studiepunten: 5

Docent: Alexander De Becker

Beschrijving:

Vanaf academiejaar 2018-2019 wordt dit vak gedoceerd door een andere prof. Mogelijks ontbreekt er informatie.

 

Cursusinformatie:

Evaluatievorm:

Hoorcollege:

Werklast:

moeilijk

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.