Derde Bachelor > Personen- en Familierecht

Studiepunten: 6

Docent: Gerd Verschelden

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

Cursusinformatie:

Er is een handboek Familierecht. PPT tijdig geplaatst.

Evaluatievorm:

Examen wordt als eerder moeilijk ervaren, met toch wat tijdsdruk. Verschillende vragen, maar geen pure MC. Een specifieke nadruk is er niet echt. Geen mondeling examen.

8/20 punten staan op 3 casussen. 1 casus over nalatenschap (vereffen en verdeel); 1 casus over afstamming (wie is de wettelijke vader of moeder); 1 casus over erfenis (persoon x sterf, maak en stamboom en beslis wie er erft)

Hoorcollege:

Prof was heel duidelijk. Lessen zijn noodzakelijk. PPT zijn zeker een meerwaarde.

Werklast:

Hoge werklast. Details wel belangrijk.

Voorbeeldvragen:

 Een man erkent een ongeboren kind (prenatale erkenning) met toestemming van de moeder. De vermoedelijke bevallingsdatum is 27 januari. Ze bevalt echter op 11 januari.Op het moment van de bevalling is ze al 296 dagen in het bevolkingsregister ingeschreven op een ander adres dan dat van haar echtgenoot. De man twijfelt nu of hij de vader van het kind is of niet. Analyseer de juridische situatie en bespreek de correcte procedure voor de vaststelling van afstamming.


 Welke rechtsinstantie is bevoegd en op welk wetsartikel is dit gebaseerd:
- Een huwelijk nietig te verklaren
- Een onbekwame toestemming verlenen om een wettelijke samenwoning aan te gaan
- U veroordelen tot het onderhoud van uw zieke moeder


 Waarom kan de ambtenaar een aangifte van huwelijk weigeren? + geef de rechtsgrond. Wat kan je hiertegen doen? + geef de rechtsgrond


 Getrouwd koppel. Man pleegt in 1975 een misdrijf. In 1978 wordt hiervoor pas schadevergoeding gevorderd. Is het oude of het nieuwe recht van toepassing volgens het Hof van Cassatie? Op welk(e) vermogen(s) kan dit verhaald worden?


 Geef 2 mogelijke voordelen op de gezinswoning die de echtgenoot die slachtoffer is van partnergeweld kan bekomen. Geef ook de rechtsgrond en de bewijsvoorwaarden. Zet de procedures in logische chronologische volgorde.

Bekijk de bestanden voor dit vak.