Derde Bachelor > Procesrecht

Studiepunten: 7

Docent: Piet Taelman, Sabien Lust

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

Cursusinformatie:

De cursus is af te drukken via minerva en telt ongeveer 700 pagina's. Deze cursus is niet helemaal te kennen, de nadruk ligt op wat er in de les gezien is.

Evaluatievorm:

Schriftelijk examen: meerkeuze, zonder giscorrectie maar met standard setting. Ook zijn er drie grote casussen. Op het examen is de tijd beperkt, doorwerken is dus belangrijk!

Hoorcollege:

De lessen zijn een meerwaarde, aangezien alleen de essentie van de cursus besproken wordt en de leerstof zo beperkt wordt.  Enkele hoofdstukken zijn wel zelfstudie en worden dus niet in de les behandeld. Ook worden er veel voorbeelden geven en de moeilijkere delen van de cursus worden extra uitgelegd en benadrukt. De lessen zijn dus een meerwaarde, hoewel alles ook uit de cursus geleerd kan worden.

Werklast:

zwaar

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.