Derde Bachelor > Rechtsantropologie (keuzevak)

Studiepunten: 3

Docent: Ellen Desmet

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

Rechtsantropologie gaat er over hoe mensen reageren tegenover anderen in situaties die onbewust met het recht worden gelinkt. Er wordt dieper ingegaan op begrippen als waardigheid, homovijandigheid, incest, bloed in al z'n aspecten, contracten en vertrouwen. Je leert hoe het recht heel vaak beïnvloed wordt door hoe we met deze begrippen omgaan. Ook wordt vaak verwezen naar rechtstelsels uit niet-Westerse culturen. 

---

Het gaat over de leefwereld van de mens en dit toegepast op het recht, hoewel het recht vaak ver te zoeken is in dit vak. Onderwerpen als incest (en dan vooral het verbod hierop), homovijandigheid, menselijke waardigheid en menselijke samenwerking komen aan bod. Alledaagse maatschappelijke problemen en herkenbare situaties passeren de revue. Aanrader voor wie sowieso al geïnteresseerd is in de gang van zaken van onze samenleving en de leefwereld en gedachtegang van de mens in het bijzonder. Men wordt uitgedaagd om na te denken over jezelf en de mensen om ons heen. Bijvoorbeeld: wat als het begrip schuld niet zou bestaan? Hoe zou een schuldloos recht eruit zien?

Cursusinformatie:

Je krijgt slides na de les. In de loop van het semester komen teksten online die je moet doornemen. Er is geen cursus an sich. 

---

Vijftal (eerder korte) teksten die je zelf moet afprinten van Minerva + dia’s worden na afloop van de les ook op Minerva geplaatst. Teksten moeten volledig gekend zijn, maar door ze eens te lezen blijft er al heel veel hangen vanwege de vlotte schrijfstijl van prof. Verplaetse. Dia’s zijn te verwaarlozen.

Evaluatievorm:

Schriftelijk examen. Geen letterlijke vragen. Meestal geef je eigen mening en vergelijk/staaf aan de hand van wat we in de cursus hebben gezien. 

---

Over iedere tekst (en dus ieder onderwerp) wordt er een uitgebreide vraag gesteld die op 4 of 5 punten staat. Dit kan 1 vraag zijn waarbij je iets helemaal moet verklaren, dit kan ook een vraag opgesplitst in 5 kleine deelvragen zijn, of een begrijpend lezen oefening. Er wordt niet zozeer verwacht dat je de leerstof van in de les helemaal uitschrijft (geen papegaaienwerk) maar er wordt gepeild naar jouw eigen mening en inzicht in de maatschappelijke problemen die je dan onderbouwt met wetenschappelijke argumenten. Opgelet, de vragen zijn niet altijd wat je zou verwachten.

Hoorcollege:

Ik dacht dat het heel erg noodzakelijk was om naar de lessen te gaan, maar in de teksten die achteraf ter beschikking worden gesteld vind je eigenlijk zo goed als het hele lesverloop terug. De lessen zijn wel nog interessant en handig voor uitleg bij soms vreemde begrippen. Ook worden er hier veel voorbeelden aangehaald. 

---

Lessen zijn niet nodig om te slagen, de teksten lezen is voldoende. Dit neemt niet weg dat prof. Verplaetse gekend staat als een enthousiaste prof. die de aandacht van het auditorium weet te behouden. Daarenboven is de les veelal 1 uur sneller afgelopen dan gepland en hoef je al bijna niets meer te studeren als je goed opgelet hebt in de les.

Werklast:

Het is haalbaar om dit vak op een week te leren. Ik persoonlijk had de teksten (die soms heel lang en best moeilijk zijn) wel al eens op voorhand doorgenomen. 

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.