Derde Bachelor > Rechtseconomie (keuzevak)

Studiepunten: 3

Docent: Ben Depoorter

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

Verschillende soorten recht toetsen aan economische principes (transactiekosten, vraag en aanbod, baten-kosten, incentives, speltheorieën, grafieken, enzovoort) en het bestaan en het doel ervan op die manier bepalen. Bepaalde economische principes verder uitdiepen. 

Cursusinformatie:

Cursus af te halen bij de vakgroep. De inhoud stemt grotendeels overeen met wat in de lessen wordt gezegd. De lessen zijn echter uitgebreider en vooral de voorbeelden aan de hand waarvan de principes zijn geïllustreerd zijn zeer belangrijk voor het examen. Maw: naar de les gaan (of deftige notities bemachtigen) is onontbeerlijk! 

Evaluatievorm:

Schriftelijk examen: 30 juist of fout vragen, geen motivering maar wel giscorrectie +1/-1. Doordat niet alle stellingen even duidelijk geformuleerd zijn kan je punten verliezen als je niet goed oplet of de vraag verkeerd opvat. Geen grafieken. Geen taken. 
 

Hoorcollege:

De lessen zijn, zoals hierboven aangestipt, zeer belangrijk, omdat de leerstof wordt geïllustreerd en de belangrijkste dingen worden benadrukt. Heel wat vragen op het examen zijn gebaseerd op de lessen. Bovendien zijn de lessen zeer memorabel (dankzij de droge humor van de prof) en duren ze maar 1 uurtje per les. 

Werklast:

Zeer licht. 

 

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.