Derde Bachelor > Rechtssociologie (keuzevak)

Studiepunten: 3

Docent: Charlotte Colman

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

Cursusinformatie:

Evaluatievorm:

Hoorcollege:

Werklast:

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.