Derde Bachelor > Sociale Zekerheidsrecht

Studiepunten: 4

Docent: Yves Jorens

Beschrijving:

Vanaf academiejaar 2018-2019 wordt dit vak gedoceerd door een andere prof. Mogelijks ontbreekt er informatie.

Cursusinformatie:

Evaluatievorm:

Hoorcollege:

Werklast:

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.