Derde Bachelor > Vaardigheden III

Studiepunten: 6

Docent: Reinhard Steennot

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

Net zoals Vaardigheden I en II is dit het praktische vak van het jaar. Werklast varieert sterk naargelang de opdracht, of het gekozen vak. Hoe dan ook een niet te onderschatten kluif, waar je systematisch tijd zal moeten voor uittrekken.

Cursusinformatie:

Evaluatievorm:

Hoorcollege:

Werklast:

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.