Derde Bachelor > Vennootschappen en verenigingen

Studiepunten: 5

Docent: Hans De Wulf

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

Cursusinformatie:

Uitgebreide cursus ter beschikking. Oude PPT's werden op voorhand online geplaatst. Professor geeft deels ex cathedra les( het eerste deel van de lessen, en ook de laatste les). Daarna brengt hij de leerstof casusgewijs over. Hij verwacht dat je telkens een deel van de cursus doorneemt om zo actief te kunnen deelnemen aan de casusles over dat stuk.

Cursus had wel een beetje vertraging, kwam doorheen het semester.

Evaluatievorm:

Examen is fair, zeker als je naar de les bent geweest, waar de prof ook zijn nadruk legt op wat hij belangrijk vindt. Geen MC. Soortgelijke casussen als die behandeld in de les.

Hoorcollege:

Lessen zijn zeker noodzakelijk, de prof is soms zelf wat verward, maar uiteindelijk legt hij de leerstof wel duidelijk uit. PPT kunnen als een meerwaarde worden ervaren, maar focus ligt op de uitleg die hij geeft bij de casussen.  

Werklast:

Hoge werklast. Details soms wel, soms niet belangrijk.

Voorbeeldvragen:

 2 personen hebben met hun vennootschappen de maatschappelijke zetel in Brugge, verkooppunten in Belgie verspreid, maar ze houden hun vergaderingen etc in Parijs, wat zijn hiervan de gevolgen?


 Kan de algemene vergadering een interim-dividend uitkeren? Leg uit.


 Zijn voorkooprecht en voorkeurrecht synoniemen? Leg uit.


 Jan en 4 vrienden richten een vennootschap op en ze spreken af dat ze elk 20% gaan inbrengen en daarvoor aandelen krijgen etc. Jan wil echter ervoor zorgen dat zijn aansprakelijkheden beperkt blijven, wat kan hij doen?
 

Een NV A geeft een lening geeft aan Alfons om aandelen te kunnen kopen in de NV A. Vertel.
 

Een vzw streeft winst na. De intentie was er reeds van bij oprichting. Wat zijn de gevolgen?
 

Een doelwijziging wordt op een gewone vergadering aangenomen met 70%. Wat zijn uw bedenkingen daarover?
 

Wanneer wordt een rechtshandeling gesteld door een zaakvoerder van een VOF toegerekend aan de vennootschap?

Bekijk de bestanden voor dit vak.