Eerste Bachelor > Basisbegrippen van het recht

Studiepunten: 5

Docent: Gerd Verschelden, Marc De Vos

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

De grondslagen van het recht worden hier uitgelegd. Je maakt kennis met dé essentiële begrippen waardoor dit vak een echte basis geeft aan de student.

Cursusinformatie:

Een handboek 'Basisbegrippen van het recht'.

Een codex met daarin: Burgerlijk Wetboek en Gerechtelijk Wetboek (beide staat in de codex Privaatrecht)

Evaluatievorm:

Schriftelijk examen met zowel open vragen als meerkeuzevragen.

Hoorcollege:

De professor legt op enthousiaste manier de cursus uit, gebruikt hierbij ook veel dagdagelijkse voorbeelden en geeft vaak hints naar het zwaartepunt uit de cursus. Het handboek is echter ook zeer duidelijk.

Werklast:

Gemiddeld. Details zijn echter wel belangrijk (strikvragen kunnen voorkomen in de meerkeuzevragen)

Voorbeeldvragen:

 Stip aan wat juist is.
a) Een NV kan schenkingen doen indien dit uitdrukkelijk werd bepaald in de statuten.
b) Een rechtspersoon kan via een orgaan een kind erkennen.
c) Het beginsel van de wettelijke specialiteit van rechtspersonen is van dwingend recht.
d) De schuldeisers van een rechtspersoon zonder beperkte aansprakelijkheid kunnen hun schuldvordering enkel verhalen op het persoonlijk vermogen van de individuele leden van de rechtspersoon.
 

Karen is 18 jaar en dacht dat haar ouders altijd een goed huwelijk hadden. Blijkbaar heeft haar moeder een minnaar gehad en is Karen +/- een jaar na het einde van deze relatie geboren. Verscheidene jaren zijn gepasseerd en nu flakkert de relatie van de moeder met haar minnaar terug op. Heimelijk heeft de moeder via een DNA-test ontdekt dat haar minnaar eigenlijk de biologische vader is van Karen. Zij heeft hem dat dan ook verteld op oudejaar. De moeder heeft aan Karen laten weten dat de minnaar het vaderschap wil laten vaststellen. Karen is hier niet tevreden mee, want ze heeft een goede band met haar vader en wil deze niet kwijt.
 a) welke vordering kan de minnaar instellen? + wetsbepaling
b) jij bent advocaat van karen en haar vader. welk advies geef je hen mbt de slaagkans van de vordering van de minnaar + wetsbepalingen

 

Een dierenarts verzorgt altijd het paard van mevrouw De Leenheer. Betaling geschiedt steeds contant. De dierenarts geeft het paard steeds een spuit om deze te helpen. Per vergissing wordt nu een euthanasiespuit gegeven. Welke aansprakelijkheidsvordering kan mevrouw De Leenheer aanspannen? Leg uit en geef wetsbepalingen die van toepassing zijn.
 

Mevrouw X heeft een appartement in Antwerpen die wordt gehuurd door Marnix. Het drie jaar durende contract wordt in 2013 gesloten. In januari 2015 merkt mevrouw X dat marnix de huur van november en december 2014 niet heeft betaald. Meermaals probeerde ze Marnix te bereiken, maar ze kreeg nooit antwoord.
 a) bevoegde rechtbank of rechtbanken + wetsbepalingen
b) wat moet advocaat van mevrouw vorderen zodat de vordering wordt behandeld op de inleidende zitting + wetsbepalingen
c) wat kan de advocaat vorderen als Marnix niet verschijnt op de inleidende zitting + wetsbepaling
 

Tom werd onder bewind geplaatst en onbekwaam verklaard voor alle handelingen met betrekking tot het vermogen. De beschermde persoon heeft een schilderij van Karel Appel verkocht voor 150 euro aan een antiekhandelaar. 
 a) Welke handeling van de checklist heeft de beschermde hier overschreden + wetsbepaling
b) Wat kan je als bewindvoerder doen?
 

Recentelijk is Sofie gestorven. Ze heeft bij jou nog een openstaande lening van 1000 euro, nog een consumentenkrediet van 4000 euro, een hypothecaire lening van 2000 euro en begrafeniskosten (begrafenisondernemer) van 3000 euro. De activa van Sofie bedragen slechts 8000 euro bij haar overlijden. Jij werkt bij de notaris die instaat voor de verdeling/vereffening van de nalatenschap. Hoe zal het beschikbare vermogen over de schuldeisers worden verdeeld?
 

2 Handelaars A en B sluiten volgende overeenkomsten: (1) een koop van een tweedehands aanhangwagen ter waarde van 1250 euro, (2) een handelshuur voor de duur van 18 jaar voor 850 euro per maand, (3) een koop van een perceel industriegrond ter waarde van 21.000 euro, (4) een contractuele hypotheek tot zekerheid van een lening ter waarde van 12.500 euro
 Stip aan wat juist is.
a) 1,2,3 en 4 zijn meerzijdige,constitutieve rechtshandelingen 
b) Bij 3 kan B zijn eigendomsrecht tegenwerpen aan derden van zodra er een notariële akte werd opgesteld van de verkoop.
c) Geen van deze rechtshandelingen kan worden bewezen met getuigen. 
d) 1 en 2 zijn consensuele rechtshandelingen, 3 en 4 zijn vormelijke rechtshandelingen.
 

In een assisenzaak heeft een rechter ooit 'aap' geroepen naar de beklaagde. Welke ABBP is er geschonden?
 

Wat is de verticale institutionele vrijheid?
 

Wat is eigenrichting?
 

De Orde van de Vlaamse balies telt 15 balies.
 

 Een rechtshandeling gesteld door een gerechtelijk onbekwaamverklaarde is absoluut nietig.
 

Welke van onderstaande stellingen zijn juist?

 a) De onbekwaamheid van een gehuwde om een koopovereenkomst te sluiten met zijn huwelijkspartner is een voorbeeld van genotsonbekwaamheid
b) Bij rechtsmisbruik zal de rechter de rechtsuitoefening op het rechtssubject slechts marginaal toetsen niet aan een bepaalde wettelijke norm,maar aan de algemene zorgvuldigheidsnorm.
c) De verdeling is een rechtshandeling waardoor een onverdeeldheid wordt beëindigd, doordat één van de deelgenoten de onverdeelde delen van de anderen overneemt en een opleg betaalt. Het gaat om een overdragende rechtshandeling.
d) Het embryo heeft geen juridische persoonlijkheid, maar geniet wel rechtsbescherming

Bekijk de bestanden voor dit vak.