Eerste Bachelor > Economie

Studiepunten: 5

Docent: Johan Albrecht

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

Vanaf academiejaar 2016-2017 wordt dit vak gedoceerd door een andere prof. Deze informatie is dus mogelijks niet meer correct.

Vanaf nul brengt de professor de grote basisprincipes van de economie aan. Voorkennis is niet vereist. Basisgrafieken en definities vormen de essentie.

Cursusinformatie:

Het handboek 'Economie toegelicht'.

Evaluatievorm:

Schriftelijk examen met open vragen.

Hoorcollege:

Zijn handig om de opbouw van de grafieken te begrijpen, evenals de abstracte begrippen uit het handboek. Vele studenten zijn echter ook veel met het handboek, waar de grafieken en begrippen een must zijn.

Werklast:

Aangezien de leerstof voor velen abstract is, vraagt het toch een vrij grote inspanning. Het examen zelf is echter zeer getrouw aan de leerstof. (vb: letterlijk een grafiek weergeven).

Voorbeeldvragen:

 Vergelijk: liquiditeit en solvabiliteit van een onderneming


 Vergelijk: trekkingsrechten en speciale trekkingsrechten


 Vergelijk: afroompolitiek en penetratiepolitiek


 Vergelijk: instutionele arbeidsmarkt en neo-klassieke arbeidsmarkt


 Vergelijk: zwevende wisselkoers en vaste wisselkoers


 Vergelijk: BNP en nationaal inkomen


 Vergelijk: depreciatie en devaluatie


 Vergelijk: economisch socialisme en liberalisme


 Vergelijk: labiel marktevenwicht en stabiel marktevenwicht


 Vergelijk: actuarieel rendement van de obligatie en onmiddelijk rendement van de obligatie
 

Vergelijk: niet-exclusiviteit en niet-rivaliteit


 Definieer: geldmultiplicator


 Definieer: thiebout hypothese


 Definieer: externe kosten


 Definieer: break-evenpunt


 Definieer: natuurlijke werkloosheid


 Definieer: sociale kosten


 Definieer: netto geactualiseerde waarde


 Definieer: inkomenselasticiteit van de vraag


 Definieer: dilemma van de gevangene


 Definieer: kruisprijselasticiteit


 Definieer: tweede wet van Gossen


 Definieer: lump-sum heffing


 Definieer: productiemogelijkhedencurve


 Definieer: demingcirkels


 De overheid wil BTW heffen met als doel de consumptie te gaan verminderen. Geef de grafiek en de voorwaarden aan dewelke deze belasting moet voldoen.


 Bespreek de homo-economicushypothese volledig


 Geef de kenmerken van de markt in volkomen concurrentie op lange termijn + de grafiek + hoe hij daaraan komt vertrekkende van de korte termijn (dus ook grafiek op KT geven)


 Vergelijk neoklassieke en institutioneel arbeidsmarktmodel


 Bespreek hoe een bank giraal geld kan creëren met als geldmultiplicator 20%


 Leg uit aan de hand van een grafiek waarom kartels op lange termijn altijd teniet gaan
 

 Leg uit: Prijselasticiteit van de vraag

Bekijk de bestanden voor dit vak.