Eerste Bachelor > Ethische en rechtsfilosofische stromingen

Studiepunten: 5

Docent: Jan Verplaetse

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

Fundamentele begrippen uit de samenleving zoals 'waardigheid', 'privacy', 'zelfbeschikking' etc worden hier besproken. Eveneens een goede manier voor het opbouwen van een klassiek betoog wordt aangeleerd.

Cursusinformatie:

Handboek 'Ethische en rechtsfilosofische stromingen'.

Hoorcolleges met Power Point Presentatie die op Minerva
beschikbaar zijn.

Voorbeeldbetogen van hoe een grondige mening en argumentatie er
kan uitzien zijn tevens beschikbaar.

Evaluatievorm:

Schriftelijk examen met juist/fout vragen + het schrijven van een klassiek betoog.

Hoorcollege:

De professor geeft de leerstof weer op een manier dat het aangenaam is te verwerken. Het meeste dat je hoort blijft wel hangen. Hij volgt echter zijn cursus nauwgezet, dus thuis doornemen is ook een optie.

Werklast:

Gemiddeld tot laag. (Maar je moet aandachtig zijn bij het doornemen, vooral het schrijven van een betoog is niet letterlijk te nemen en dus goed in te oefenen)

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.