Eerste Bachelor > Rechtsmethodiek

Studiepunten: 3

Docent: Joke Baeck

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

Wil studenten inzicht te verschaffen in de door de jurist gebruikte methodologie. (opzoekwerk, arresten lezen, sites raadplegen, ...) De praktische toepassing hiervan komt (gedeeltelijk) aan bod in het opleidingsonderdeel “Vaardigheden I”. (Het is dus aan te raden beiden te volgen!)

Cursusinformatie:

Syllabus, aangevuld met leermateriaal dat via Minerva wordt verspreid.

Evaluatievorm:

Schriftelijk examen met open vragen.

Hoorcollege:

De syllabus wordt nauwgezet gevolgd en is makkelijk zelf te verwerken. Aanwezigheid in de les kan het echter makkelijker maken om op te nemen, want wat gezegd wordt onthoud je wel vlot. Er komen ook verschillende casussen aan bod die de leerstof duidelijk illustreren.

Werklast:

gemiddeld

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.