Eerste Bachelor > Strafrecht

Studiepunten: 6

Docent: Tom Vander Beken

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

Het vak vangt aan met de historische ontwikkeling van het strafrecht (wat de prof zeer belangrijk vindt) en gaat dan dieper in op de toepassing van de strafwet. Je krijgt een volledig beeld van 'wanneer is het nu een misdrijf?' en wat is dan de sanctie.

Cursusinformatie:

Handboek: Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen

Codex Strafrecht (hiermee leren werken is ook een basispunt in dit vak)

Evaluatievorm:

Schriftelijk examen met open vragen (zowel loutere theorievragen als zelf een casus oplossen)

Hoorcollege:

De lessen zijn hierin aangeraden dat de leerstof zeer goed 'blijft hangen'. De professor maakt zeer duidelijk wat hij het belangrijkst vindt. Het boek is echt zeer volledig, wat zelfstudie zeker mogelijk maakt.

Werklast:

gemiddeld

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.