Eerste Bachelor > Vaardigheden I

Studiepunten: 4

Docent: Joke Baeck

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

Dit vak is de praktische kant van het vak 'Rechtsmethodiek'. Hier leer je arresten lezen en ontleden, zelf een casus te schrijven, opzoekwerk te doen in juridische databanken, ... Aangezien een groot deel van de praktische kant in het tweede semester wordt gegeven in het vak rechtsmethodiek, is beide vakken volgen aangeraden.

Cursusinformatie:

Komt online op Minerva

Evaluatievorm:

Doorheen het jaar worden testen gegeven. Op het einde van het jaar moet je opgeteld 10/20 halen om te slagen. Buizen op 1 test maakt het dus nog mogelijk op te halen. Aanwezigheid op elke test is wel verplicht om te kunnen slagen.

Hoorcollege:

In het 1e semester is het aangewezen te komen: praktische oefeningen worden samen gemaakt om te kunnen slagen voor de eerste test. Verder in het jaar worden er groepen opgemaakt waarin verdere oefeningen gebeuren.

Werklast:

gemiddeld

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.