Master

Speciale studies

Besluitvorming in de Europese Unie Bijzondere vraagstukken : drugsbeleid Bijzondere vraagstukken : financiƫle en economische criminaliteit Bijzondere vraagstukken : georganiseerde criminaliteit Bijzondere vraagstukken : seksuele misdrijven, prostitutie en mensenhandel Bio-ethiek Consumentenbescherming Corporate governance en financiering Criminaliteitspreventie Deontologie Dier en recht Dirk Voorhoof Economische analyse van het contractenrecht Economische analyse van intellectuele eigendomsrechten Energierecht EU externe betrekkingen : geselecteerde onderwerpen EU handelsbeleid European contract law Europees arbeidsrecht Europees bank-en kapitaalmarktrecht Europees contractenrecht Europees fiscaal recht Europees privaatrecht (European private Law, Ius Commune) Europees recht & ICT Europees vennootschapsrecht en corporate governance EU sociaal recht en internationale tewerkstelling Forensische psychiatrie Gegevensbeschermingsrecht Gerechtelijke expertise Gerechtelijke geneeskunde Geschiedenis van het sociaal en economisch recht Gezondheidsrecht Grondwettelijke aspecten van EU-integratie Het ontwerpen van diensten Het recht der gewapende conflicten Historische kritiek van woord en beeld in massamedia Historisch publiekrecht Human resource management in overheidsorganisaties Internationaal economisch en financieel recht Internationaal en Europees biodiversiteitsrecht Internationaal zeerecht (EN) International Business Transactions Internationale handelsarbitrage Internationale handelstransacties Langetermijnontwikkeling in de wereldpolitiek Legal clinic : mensenrechten Lucht-en ruimterecht Management in de strafrechtsbedeling Mergers & acquisitions in Europa: juridische aspecten Migratierecht Multiculturaliteit en recht Oefenrechtbank Onderwijsrecht Penologie Private veiligheids-en politiestudies Publieke politiestudies Recht en gender Rechten van het kind Rechterlijke rechtsvinding Recht in de cultuurwetenschappen Recht van de gedifferentieerde EU-integratie Registratierechten Ruimtelijk ordeningsrecht Schrift en administatie tijdens de Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd Schrift en schrijfcultuur tijdens de Middeleeuwen Sociaal strafrecht Sportrecht Stage Successierechten Vervoerrecht Vreedzame geschillenbehandeling in het internationaal recht Wegverkeerrecht Wereld-ethiek Ziekenhuiswetgeving