Master > Collectief arbeidsrecht

Studiepunten: 6

Docent: Patrick Humblet

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

Voortbouwend op het collectieve luik van de algemene cursus uit 3e bachelor. CAO's, vakbonden, beschermde werknemers, CPBW, ondernemingsraad ... Patrick Humblet is net als Marc De Vos een autoriteit in zijn vakgebied. Kleine groepjes, interactief. Prof Humblet probeert (en slaagt erin) een informele sfeer te creëren. Elke week een taak, die besproken wordt en een infolesje over het thema. 

Cursusinformatie:

Slides, geen cursus, dit is een vak met permanente evaluatie. 


 

Evaluatievorm:

Geen examen, wel elke week een taak. 100% permanente evaluatie. Elke les een taak voorbereiden plus actief participeren. De groep is nog kleiner dan bij GS arbeidsrecht (een grote 10 man) dus gebrekkige voorbereiding valt zeer hard op. Die taken op zich lijken niet zo zwaar, maar je steekt er toch al rap veel tijd in. Op het einde van het jaar, een presentatie. 

 

Hoorcollege:

Aangezien het permanente evaluatie is noodzakelijk om naar de les te gaan.

 

Werklast:

Zeer hoog, maar minder hoog dan bij GS arbeidsrecht. Reken minstens op een dag voorbereiding per week. Er is geen examen. Moeilijkheidsgraad Ik vond de taken telkens nogal moeilijk, omdat er meestal geen pasklaar antwoord was, maar zolang je je best doet, hoef je niet echt te vrezen. Idem GS arbeidsrecht: je moet niet hoogbegaafd zijn, maar wel willen werken en juridisch doorzicht hebben. Je moet dikwijls alleen redeneringen opbouwen en conclusies trekken, er wordt niets op een dienblaadje aangereikt zoals bij klassieke ex-catedralessen het geval is.

 

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.