Master > Energierecht

Studiepunten: 4

Docent: Frederik Vandendriessche

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

Energierecht is een tak van het publiek recht, en regelt grosso modo de productie, transport en handel in energie. Het vak gaat in op o.a. de internationale aspecten van het energierecht, de nationale organisatie van de netten, de reglementering omtrent de productie van energie uit (klassieke en hernieuwbare) bronnen, de problematiek rond kernenergie, de toezichthouders, de overheidsbemoeinissen.

Moeilijkheidsgraad:

:Aangezien het een openboekexamen betreft, volstaat het de leerstof te begrijpen, en moet je ze niet rats vanbuiten leren. Daar komt nog eens bij dat 200 blz. + notities nog een overzichtelijk geheel vormt om mee te werken op het examen. Maar begrijpen is wel essentieel en niet altijd even simpel: de hoge techniciteit van de termen en de ingewikkelde kluwen van bevoegdheden maken het een uitdagend vak.

Cursusinformatie:

De cursus is een syllabus, af te halen op de vakgroep publiek recht, en zo'n 200 bladzijden dik. Daarnaast zijn er een aantal (twee à drie) gastcolleges, die je zuiver met notities en slides moet leren.

Evaluatievorm:

Studenten worden geëvalueerd op basis van een schriftelijk en een mondeling examen. De prof beweert al enkele jaren te willen switchen van de huidige vorm (OPENBOEKexamen) naar een geslotenboekexamen, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd. Zowel het schriftelijk als het daarop volgende mondeling (in volgorde van afgeven) zijn dus nog steeds mét volledige syllabus, notities, slides en wetgeving (zelf af te drukken). Het examen heeft een vaste vorm: een theoretische vraag, vervolgens een tekstje waarin je fouten moet zoeken en verbeteren, en ten slotte een aantal beweringen (soms geeft de prof daarvan zelf al aan of ze juist of fout zijn) die je moet motiveren. Sommige vragen zijn louter theorie, andere vereisen een verregaand inzicht. Je krijgt hiervoor twee uur de tijd. Op het mondeling examen krijg je de kans bepaalde anwoorden beter toe te lichten en je inzicht in de stof tentoon te spreiden. Je krijgt geen nieuwe vragen.

Hoorcollege:

De lessen vullen de syllabus aan in die zin dat er veel extra uitleg wordt gegeven bij de theorie. Er komen nogal wat moeilijke en technische termen in de cursus voor, waarbij een woordje uitleg zeer handig is. Vaak is de syllabus slechts een neerslag van de wet, en we weten allemaal dat dat niet vanzelfsprekend is om te begrijpen. Bovendien evolueert het energierecht snel en moet de prof dus vaak de recentste evoluties er nog bijvertellen. Notities zijn onontbeerlijk voor het examen.

Werklast:

Tijdens het semester ga je dus best naar de les, maar dat is het ook. Vanbuiten blokken is hier niet nodig vanwege het openboekexamen, dus ook in de blok valt de werklast goed mee.

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.