Master > EU mededingingsrecht

Studiepunten: 6

Docent: Stanislas Adam

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

Interessant maar moeilijk vak in het Engels over antitrust, competition law in Europa. Voornamelijk obv arresten die iets betekend hebben in EU. Aan de hand van verschillende zaken, een grondige inleiding tot EU mededingingsrecht. Ook de relatie met intellectueel eigendomsrecht komt aan bod. Veel gastcolleges. Interactief. Persoonlijke mening: soms wat te weinig structuur, maar op het einde (bij het studeren) komt alles wel samen. Ik vond dit een heel interessant vak en ben blij het gevolgd te hebben. Prof geeft op een zeer enthousiaste manier les. 

 

Cursusinformatie:

Heel dikke syllabus bestaande uit verschillende arresten van het Europees Hof en andere documenten, daarom niet noodzakelijk allemaal te lezen of in detail te kennen. Notities zijn cruciaal. 

Evaluatievorm:

Twee samenvattingen en beoordelingen maken van een arrest tijdens het jaar en kort toelichten in les. (50%) Schriftelijk examen aangevuld met een mondeling examen, waarop sommigen bijkomende vragen krijgen. (50%) 

 

Hoorcollege:

Noodzakelijk. Ze roept je naam af, notities cruciaal... Ik ben niet altijd kunnen gaan en heb dat gevoeld. Les is maw uiterst noodzakelijk. 


 

Werklast:

Redelijk veel werk, voorbereidingen... Gemiddeld tot zwaar, maar interessant. 


 

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.