Master > Familiale vermogensplanning

Studiepunten: 6

Docent: Jan Bael

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

Wie dacht dat hij met het vak ‘familierecht’ van prof. Verschelden al alles wist over familiale kwesties: u bent mis. Zet je schrap voor een turborace doorheen regels en terminologie die worden afgeleid uit de oudste artikels van het BW, maar die geen enkele student op die manier zou durven interpreteren.

Cursusinformatie:

Een boek (tegenwoordig in studentuitgave) wordt ter beschikking gesteld via de VRG Cursusdienst. Evenwel is dit werk onvoldoende: naar de lessen gaan om één en ander te begrijpen is nodig. Er wordt ook nieuwe leerstof aangebracht, al is die vaak moeilijk te begrijpen.

Evaluatievorm:

Schriftelijk. Wie vol goede moed aan het examen begint, raakt in paniek wanneer hij de vragen leest: wie had ooit gedacht dat dit een mogelijke examenvraag zou zijn? Naast een heel aantal mini-casusjes erfrecht, volgen wat theorievragen en een casus-achtige vraag zoals ‘Georgetje wil haar beste vriendin begiftigen met een auto, ze heeft drie kinderen die ze haat en wil die ook onterven ten voordele van haar vriendin; u bent notaris: adviseer Georgetje’.

De punten zijn dan weer een heel ander soort mysterie: op één of andere manier brengen de meeste studenten het er best wel nog goed vanaf; wie blijk geeft van durf, inzet, inzicht en creativiteit, kan immers op extra punten rekenen.

Hoorcollege:

Prof. Bael is een begeesterd lesgever en droge komiek die zijn lessen doorspekt met voorbeelden uit de praktijk. Helaas is hij vaak ook wat verward, waardoor hij dingen tweemaal uitlegt en niet steeds meer goed weet wat hij al dan niet had uitgelegd. Hij gaat erg snel en springt af en toe van de hak op de tak, waardoor het moeilijk is om zijn colleges te volgen.

Werklast:

De werklast is vrij hoog: er zijn erg veel dingen om te kennen, de wet biedt weinig houvast en vaak is het nogal ingewikkeld en technisch.

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.