Master > Financieel recht

Studiepunten: 6

Docent: Reinhard Steennot

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

Dit vak biedt in een razend tempo een overzicht van de normgeving in de economische (deel I) en financiële (deel II) sector. In het eerste deel wordt voornamelijk de klemtoon gelegd op marktpraktijkenrecht (boek VI WER – oneerlijke handelspraktijken, onrechtmatige bedingen, soldenregeling enz…), al komt ook (door een gastcollege van prof. Vermeersch) het mededingingsrecht aan bod. In deel II gaat aandacht uit naar de controle op banken, maar ook en vooral naar de positie van de ‘kleine man’ (consument, kleine belegger) tegenover banken. Het vak is (soms) erg praktisch en biedt kennis die vaak onmiddellijk toepasbaar is in het dagelijkse leven.

Cursusinformatie:

Een syllabus wordt ter beschikking gesteld via de voormalige vakgroep economisch recht (intekenen via Minerva). Deze syllabus bestaat uit een aantal samenvattende teksten en een aantal uittreksels uit boeken en allerhande relevante artikels. Enkel wat in de les werd gezegd, is te kennen. De eigenlijke syllabus (de samenvattende teksten) bieden voor de colleges een handige leidraad, maar volstaan op zichzelf volstrekt niet om de materie goed te beheersen. De overige bijdragen zijn louter bedoeld als extra informatie voor de meerwaardezoeker (of voor studenten die niet konden volgen).

Er is ook een wetboek dat te koop is bij de vakgroep, speciaal samengesteld voor de vakken van prof. Steennot. Het bevat de belangrijkste wetgeving en is het enige wetboek dat kan worden gebruikt tijdens het examen.

Evaluatievorm:

Het examen is schriftelijk, duurt drie uur en bestaat voornamelijk uit een aantal theorievragen, alsook een casus marktpraktijken. Je tijd deel je best fifty-fifty in. De theorievragen peilen naar kennis (reproductie), maar eveneens naar inzicht. Niet ongebruikelijk is dat er gepeild wordt naar verbanden tussen verschillende delen van de cursus. Voor de casus wordt ook een extra les georganiseerd, die wordt gegeven door de assistent die die opstelt en verbetert.

Hoorcollege:

Prof. Steennot is een begeesterd lesgever die een halve marathon heeft gelopen tegen het einde van de vaak erg lange en late colleges. Hij is inschikkelijk en weet er over het algemeen goed de aandacht bij te houden. Door de enorme hoeveelheid leerstof, gaat hij evenwel erg snel. Polstraining is dus aanbevolen.

Werklast:

Het vak is zijn studiepunten meer dan waard. Goed op voorhand aanduiden in de codex is een goede troef: het wetboek is op het examen uw enige en beste vriend.

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.