Master > Gezondheidsrecht

Studiepunten: 4

Docent: Tom Balthazar

Beschrijving:

Cursusinformatie:

Er is geen cursus, enkel powerpoint. Degene die zich hierin interesseren, kunnen een handboek aankopen, maar dit is duur en niet nodig voor het examen, eerder voor masterproeven…

Evaluatievorm:

Mondeling zonder voorbereiding. Uit drie verschillende thema’s krijg je een vraag en enkele bijvragen. Bij het overlopen van de powerpoints merk je al snel wat hij wel en niet zal vragen. Bijvragen kunnen net zo goed naar een mening als naar leerstof toetsen.

Hoorcollege:

Het meeste staat op de powerpoints. De colleges zorgen niet voor veel nota’s, maar leiden er wel toe dat je nu en dan iets kan schrappen.

Werklast:

Gezien er geen wetboek is toegelaten, moet je veel uit de wet vanbuiten blokken, wat soms frustrerend is. Het vak staat in verhouding met de studiepunten.

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.