Master > Internationaal fiscaal recht

Studiepunten: 6

Docent: Stefaan Van Crombrugge

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

Dit vak bespreekt de onderlinge relatie tussen de verschillende nationale belastingstelsels. Er wordt onder andere ingegaan op de belasting van niet-inwoners, de belasting van inwoners in het buitenland en de belasting van vennootschapsgroepen. 

 

Cursusinformatie:

De allereerste les wordt een syllabus van ca. 360 pagina’s aan de studenten ter beschikking gesteld, die de studenten zelf dienen te kopiëren. 

Evaluatievorm:

Schriftelijk examen met een zevental vragen, zowel grote als kleine. De wijze van vraagstelling is gelijkaardig aan deze die gehanteerd wordt in de derde bachelor. Studenten krijgen wel relatief weinig tijd om het examen op te lossen. Er mag gebruik gemaakt worden van wetboek, OESO-Modelverdrag en de arresten van het Hof van Justitie. Er moeten geen taken gemaakt worden doorheen het semester. 

Hoorcollege:

Het volgen van lessen is niet strikt noodzakelijk, maar wel nuttig (voorbeelden + de prof beklemtoont vaak wat hij zeer belangrijk vindt en wat hij dan ook effectief vraagt op het examen). De lessen zijn vergelijkbaar met deze in de derde bachelor: voorbeelden zijn niet vermeld in de syllabus, de rest wel. Aanwezigheid in de eerste les is wel vereist om de syllabus te kunnen bekomen. 

Werklast:

Een vrij zware grondige studie: de leerstof is volledig nieuw t.o.v. de basisopleiding en de syllabus is omvangrijk. Het is een echt blokvak. 

 

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.