Master > Internationaal Privaatrecht

Studiepunten: 6

Docent: Jinske Verhellen

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

IPR is een boeiende materie voor alle juristen, aangezien iedereen die met recht bezig is, er vroeg of laat wel eens mee in aanraking komt. Het is een erg juridisch-technisch vakdomein, waarbij je vooral erg goed moet kunnen redeneren aan de hand van de (vele en vaak elkaar doorkruisende) bronnen. Wie er snel in slaagt om structuren te doorzien en te snappen, zal met dit vak weinig problemen ondervinden. Elke kwestie kan immers worden teruggebracht tot een aantal logische stappen, die je via de juiste bron naar het antwoord brengen.

Cursusinformatie:

Er is géén handboek. Er is wel een (voor het examen verplichte) bronnenbundel die wordt verspreid via onze cursusdienst. Die mag deels geannoteerd worden (zie onder). Nota’s maken in de les is dus de boodschap! De dia’s zijn evenwel al erg volledig: wie het tempo niet kan volgen, heeft dus altijd een heleboel slides om op terug te vallen.

Evaluatievorm:

In het jaar zijn er vier discussiegroepen, elk met een eigen thema en in aanwezigheid van experten uit de praktijk. Ter voorbereiding lees je een bundel (de dikte varieert) en voor 1 van de 4 moet je eveneens op voorhand een noot schrijven (deze stel je dan net als enkele andere studenten voor ter inleiding van de discussie en je bedenkt met deze medestudenten ook enkele topics die je in de discussie kan bespreken). Rekening houdend met het thema en wanneer die discussiegroep valt, kan je een beslissing nemen binnen welk thema je een noot schrijft. In een van de vier discussiegroepen zal je eveneens rapporteur zijn. Dit komt neer op een groepswerk waarbij je in 10 kernwoorden (elk ongeveer een half blaadje) de discussie samenvat. Op het examen liggen de 40 kernwoorden omgedraaid. Je neemt er drie uit, mag eentje terugleggen en zoekt een link tussen de twee die overblijven. Het zoeken van linken wordt best op voorhand eens geoefend. Soms moet je creatief zijn om een link te vinden. 

 

Hoorcollege:

De prof geeft enkele korte herhalingslessen om de basis ivm de thema’s op te frissen. Verder is er enkel “les” in de vorm van de discussiegroepen. Dit zorgt ervoor dat er lang niet altijd les is en de bundels makkelijk voor te bereiden zijn. 

Werklast:

De werklast stemt goed overeen met de 6 studiepunten.

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.