Master > Kapitaalmarktenrecht

Studiepunten: 6

Docent: Michel Tison

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

Lessen in het Engels. De prof verwacht actieve meewerking (documenten op minerva lezen en er vragen over beantwoorden in de les), maar dit wordt niet geëvalueerd (vermoed ik). Eerste en veruit het belangrijkste deel van de lessen gaat over Europese rechten en vrijheden in het algemeen, nadien een deel over bankenrecht, supervisie, kapitaalmarkten en vermogensbeheer. 

Het gaat om de tegenhanger van het vak dat door Steennot gegeven wordt, het publiek bankrecht. Het publiek bankrecht of het kapitaalmarktenrecht handelt over de verplichtingen van banken: aan welke kapitaalnormen dienen zij te voldoen, wat zijn hun gedragsregels, etc.

Verder zijn er ook thema’s die kaderen in de private sfeer: IPO’s, primaire markten, secundaire markten, de beurs, gedragsregels bij het verstrekken van beleggingsdiensten, voorkennis, … Zeer boeiend allemaal als je wat geïnteresseerd bent in die zaken en m.i. een must als je corporate of finance lawyer wil worden.

Tison is een goede, chaotische en veeleisende lesgever. Hij praat snel en is soms moeilijk te volgen.  Een van de zwaardere grondige studies.

 

Cursusinformatie:

Geen cursus, prof zet reader met documenten op minerva en gebruikt enkele beknopte slides. 

 

Evaluatievorm:

Mondeling examen. Eerst 20tal minuten schriftelijke voorbereiding. Mijn vraag bestond uit één casus over de Europese vrijheden, over specifiek banken- of kapitaalmarktenrecht werd niets gevraagd. Tison is een veeleisende professor. Hij vraagt over alles, maar in casusvorm. Je krijgt dus een casus met een 20 minuten voorbereidingstijd. Nadien geef je je oplossing van die casus en stelt hij allerlei bijvragen en vraagt hij hypotheses over de kleinste details (bv. wat als X een consument was) ook al zijn die dingen maar sporadisch gezien in de les.

Hoorcollege:

Uiterst noodzakelijk. Nota's zijn nagenoeg de enige leerstof. 


 

Werklast:

Hoog. Tijdens het jaar moeten er teksten gelezen worden en de hoeveelheid leerstof is groot (reken op een 200 p. notities)

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.