Master > Mergers & acquisitions in Europa: juridische aspecten

Studiepunten: 4

Docent: Hans De Wulf

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

(en) 

Student 1:

Dit is een vak gegeven door prof. De Wulf in samenwerking met het advocatenkantoor Stibbe en dit vak bestaat uit lessen en het behandelen van een casus (over mededingingsrecht, algemene vennootschapsrechtelijke regels, openbaarmaking van info,...). Voor de casus is dit vak wel interessant, maar de lessen zelf, daar heb ik weinig aan overgehouden omdat je ook niet al te goed oplet (je wordt er immers niet over geëxamineerd). Interessant vak maar moeilijk. Vaak over onderwerpen die nog niet ter sprake zijn gekomen in vennootschapsrecht wegens te "in dept". Wel verrijkend. En soms slaapverwekkend. Staat volledig los van het groepswerk. Verplichte aanwezigheid.

Moeilijkheidsgraad: Hoog.

Student 2:

Een bijzondere studie die vooral handelt over fusies en overnames. SPA's en APA's komen aan bod en verschillende topics worden voorgesteld door juristen/advocaten die veel ervaring hebben met de praktijk. Het vak wordt gedoceerd in het Engels, maar de nederlandstalige studenten moeten als examen een case oplossen in groepsverband. 

Meoilijkheidsgraad: Goed te doen, zeker als je handelscontracten al gehad hebt

Student 3: 

Het vak wordt in het engels gedoceerd.

Cursusinformatie:

Student 1:

Geen cursus.

Student 2:

Geen cursus (enkel ppt slides).

Student 3: 

Er is geen cursus, je krijgt wel slides.

Evaluatievorm:

Student1:

Dit jaar was er enkel een groepswerk waarop je beoordeeld werd. In het begin van het jaar krijg je een casus en rond de paasvakantie moet die dan opgelost ingeleverd worden en volgt er een algemene bespreking. Ongeveer in het midden daarvan mag je wel eens langs Stibbe waarbij je dan in groep vragen kan stellen, de casus kan overlopen,… Eigenlijk is na het oplossen van de casus het belangrijkste van dit vak al gepasseerd. Op de casus staan immers al je punten, tenzij je er vrijwillig voor kiest om toch nog een mondeling examen te doen over de stof gezien in de colleges. In de casus kruipt wel veel tijd, maar is ook wel interessant omdat de casus opgesteld is door Stibbe en gebaseerd is op casussen die zij in de praktijk ook moeten behandelen. Bonus voor de topstudenten: enkele studenten worden achteraf door Stibbe uitgenodigd op het kantoor. Echter, professor de Wulf heeft gezegd volgend jaar een examen te zullen geven.

Student 2:

Groepswerk -eventueel bijkomend schriftelijk examen als punten niet goed genoeg zijn. 

Student 3:

Vorig academiejaar (2015-2016) werd geen examen van dit vak georganiseerd en er werd gezegd dat dit voor academiejaar 2016-2017 wel het geval zal zijn. De evaluatie bestaat uit het oplossen van een casus opgesteld door advocatenkantoor Stibbe. De is zeker niet eenvoudig. Dit gebeurt in groep, in 2015-2016 in groepen van ongeveer 10 personen.
 

Hoorcollege:

Student 1: 

Verplichte aanwezigheid.

Student 2: 

Verplicht

Student 3: 

Er geldt een verplichte aanwezigheid in de lessen. Voor het oplossen van de casus is de les echter geen meerwaarde omdat deze over het Belgisch M&A gaan, terwijl de colleges het Europees M&A behandelen.

Werklast:

Student 1:

Qua werklast en moeilijkheidsgraad zou ik dit toch ook een iets zwaardere BS noemen, afhankelijk van hoe serieus je bezig bent met de casus.

Student 2:

Valt goed mee, maar er kruipt wel wat tijd in de case! 

Student 3: 

De werklast is voor een bijzondere studie zeer groot. De casus is zeker niet eenvoudig en in dergelijke grote groepen wordt het werk ook vertraagd. Het vergt zeer veel opzoekingswerk. Zeker wanneer er volgend academiejaar ook nog een examen wordt ingevoerd, zal de werklast des te groter worden. 

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.