Master > Omgevingsrecht (gs)

Studiepunten: 6

Docent: Geert Van Hoorick

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

Cursusinformatie:

Evaluatievorm:

Hoorcollege:

Werklast:

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.