Master > Sportrecht

Studiepunten: 4

Docent: An Vermeersch

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

Student 1:  

De onderwerpen zijn vaak boeiend, de lessen iets minder. De hoorcolleges zijn dan weer wel interessant, omdat ze door mensen uit de praktijk worden gegeven (zoals Johny Maeschalck, de advocaat van Wickmayer, Malisse en Keisse over dopingperikelen)

Moeilijkheidsgraad: Makkelijk.

Student 2:

Behandeling van verschillende takken van sportrecht met thema's zoals Doping, Vroegtijdig verbreken van contract bij club, Fifa reglementering, Regels op internationaal niveau,... Inhoud van het vak op zich is interessant, lessen zijn daarentegen eerder saai. Gastcolleges van bekende advocaten zijn dan wel weer zeer boeiend.

Moeilijkheidsgraad: Punten zijn hoog in vergelijking met werklast & examen is makkelijk als je leerstof kent

 

Cursusinformatie:

Student 1:

Er is geen cursus maar de slides worden beschikbaar gesteld. Er bestaat geen codex van sportrecht maar aparte wetgeving die wel vlot te vinden is.

Student 2:

Geen cursus, wel relatief uitgebreide slides Notities zijn zeker handig om slides beter te begrijpen

Evaluatievorm:

Student 1: 

Evaluatie is een schriftelijk examen met vooral casusvragen.

Student 2:

Examen, belangrijk dat je alle wetgeving mee hebt (voor casussen op te lossen), deels theoretsich (arresten) & deels toepassingen (casus)

Hoorcollege:

Student 1; 

De lessen zijn zeker niet noodzakelijk, al is een notitie hier en daar wel een handige aanvulling bij de slides.

Student 2:

Niet echt noodzakelijk maar wel handig ter aanvulling van slides Naar het schijnt bestaat er ook een goede samenvatting (met geintegreerde notities)

Werklast:

Student 1: 

Lage werklast, geen tussentijdse werkjes of voorbereidingen, beperkte en gemakkelijke leerstof.

Student 2:

Tijdens het jaar: geen, tijdens de blok: 4 dagen is voldoende

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.