Master > Vastgoedrecht

Studiepunten: 6

Docent: Maarten Dambre

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

Voor de mensen die eraan denken om later in de vastgoedwereld te stappen of overwegen om na hun Rechtenstudies Notariaat te gaan studeren, is de Grondige Studie Vastgoedrecht een absolute must, die U hierbij een waardevolle voorsprong zal geven ten opzichte van mensen die zich niet hebben verdiept in deze materie. Echter, ook voor diegenen die zich later niet willen verdiepen in dit vakgebied, levert dit vak een niet te onderschatten en nuttige kennis op, vermits later iedereen hoe dan ook zal geconfronteerd worden met bijvoorbeeld huisvesting of de koop/verkoop van een onroerend goed. Weten hoe je op dat vlak het best te werk gaat, daarbij inbegrepen ervoor kunnen zorgen dat een koopcontract geen hiaten bevat die je later nog wel eens zuur zouden kunnen opbreken, is iets wat ieder van ons best kan gebruiken. De Grondige Studie Vastgoedrecht strekt zich uit over één semester (normaal semester 2) en telt 6 studiepunten. Het wordt gedoceerd en begeleid door Professor Maarten Dambre, die altijd snel en vlot bereikbaar is en altijd klaarstaat indien U vragen zou hebben of even in de goede richting geduwd dient te worden. De werklast is, zo waarschuwt de Prof zelf ook al op voorhand, vrij zwaar. Waaraan kunt U zich verwachten? Het vak heeft vooreerst geen cursus (is ook niet nodig), noch een documentatiebundel en werkt met permanente evaluatie, wat betekent dat er geen examen is op het einde van het semester. Uw eindscore zal bepaald worden door opdrachten die U in de loop van het semester moet indienen, waarbij u de vereiste informatie zelf dient op te zoeken. In totaal zijn er vier opdrachten. Elk van de opdrachten heeft een thema. Vorig jaar waren dat appartementsmede-eigendom, handelshuur, huisvesting en koop/verkoop van een onroerend goed. Het semester verloopt voor alle opdrachten volgens hetzelfde vaste stramien: de eerste week krijgt U een theoretische uiteenzetting van het onderwerp, de tweede week komt een ervaren gastspreker een gastcollege geven, op het einde van die tweede week moet U vervolgens de opdracht indienen en de derde week tenslotte wordt het onderwerp afgesloten met een groepssessie waarbij de opdracht overlopen wordt, de correcte gedachtegang en oplossing wordt gegeven en U meteen daarna individuele feedback (met punten) krijgt over uw ingediend werkstuk. Meewerken op deze groepssessies wordt op het einde van het semester beloond met extra punten. Voor de helft van de opdrachten doet Professor Dambre, zowel voor de theoretische lessen alsook voor de verbetering van de opdrachten, beroep op mensen met onuitputtelijke kennis en ervaring in het betreffende onderwerp. De in te dienen werkstukjes zelf dienen 15 tot 30 pagina’s te omvatten. Dit lijkt, zeker gezien U er zo vier op één semester moet schrijven, vrij veel, doch in de facultaire bibliotheek is zodanig veel te vinden over de onderwerpen dat U zich al zal moeten inspannen om niet méér dan 30 pagina’s te schrijven. De beoordelingsmethode is ook heel billijk. Indien U een correct, gestructureerd en mooi afgewerkte opdracht indient, zal U daarvoor ook beloond worden met mooie punten. Zelf indien uw oplossing eigenlijk verkeerd is, wordt nog altijd gekeken naar hoe U te werk bent gegaan en kunt U nog altijd een mooie 16 krijgen. Eigenlijk zullen uw punten in een perfect evenredig verband staan met het werk dat U in de opdrachten hebt gestoken. Werk goed en grondig voor alle opdrachten, en U zult beloond worden. Bovendien dient ook nog gezegd zijnde dat dit vak U, naast inhoudelijke kennis en knowhow, ook nog iets uiterst belangrijk aanleert: schrijven. Professor Dambre maakt er altijd een punt van om gestructureerde en mooi verzorgde papers in te dienen (U zult ook gequoteerd worden op structuur, overzicht, kortom: op ‘hoe je paper eruit ziet’), en als U op een semester vier papers van 30 pagina’s hebt geschreven, dan zult U op het einde van het semester gegarandeerd helemaal anders schrijven, zowel inhoudelijk als structureel, dan in vergelijking met het begin van het semester. Door al deze opdrachten af te haspelen, léért U echt schrijven, wat met het naderen van de Masterproef écht een waardevolle troef is. Kortom: kies dit vak niet indien U niet bereid bent om een heel semester lang relatief zwaar en gedisciplineerd te werken aan deze opdrachten. Echter, indien het vakgebied U interesseert, laat dat werken U dan ook niet tegenhouden, want op het einde van het semester zult U gegarandeerd een voldaan gevoel hebben. U zult waardevolle kennis opgestoken hebben, niet alleen met het oog op uw professionele carrière, maar ook kennis die U in de privésfeer, in het dagelijkse leven zeker zult kunnen gebruiken. Daarnaast kunt U qua schrijven niet beter voorbereid zijn als U kiest voor de Grondige Studie Vastgoedrecht. De beloning na het werken smaakt dan ook des te zoeter! 

Cursusinformatie:

Evaluatievorm:

Hoorcollege:

Werklast:

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.