Master > Vennootschapsbelasting

Studiepunten: 6

Docent: Inge Van De Woesteyne

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

Persoon 1: Dit vak vormt een uitbreiding op het gedeelte “vennootschapsbelasting” van de basiscursus Fiscaal Recht. Het is grotendeels een herhaling van de leerstof uit de derde bachelor. Persoon 2: Een diepere en meer boekhoudrechtelijke kijk op 'vennootschapsbelasting' zoals gezien bij fiscaal recht. Ook de interactie met het vennootschapsrecht speelt een rol doorheen de cursus. 

 

Cursusinformatie:

Persoon 1: De cursus (niet overdreven groot qua omvang) + slides kunnen aangekocht worden op de vakgroep Belastingrecht. Persoon 2: slides en boek. 

Evaluatievorm:

Persoon 1: De voorbije jaren was het altijd een mondeling examen. Vanaf het schooljaar 2013-2014 zou het examen schriftelijk afgelegd dienen te worden. Gebruik van een wetboek is toegelaten. Er moeten geen taken gemaakt worden doorheen het semester. Persoon 2: Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding. 

Hoorcollege:

Persoon 1: Hoewel de lessen niet noodzakelijk lijken, durft de prof op het examen vragen te stellen over boekhoudkundige verrichtingen. De cursus zelf en de slides gaan hierop niet in. Het volgen van lessen is dus wel aangeraden voor studenten die het boekhouden niet meer zo goed onder de knie hebben. Persoon 2: Niet noodzakelijk, af en toe geeft de prof extra voorbeeldjes die handig kunnen zijn voor op het examen. 

Werklast:

Persoon 1: Het is een overzichtelijk, niet al te dik boek, waarvan bovendien heel wat stukken geschrapt worden. De werklast is vrij laag t.o.v. andere grondige studies. Persoon 2: Gemiddelde werklast. Geen simpele cursus, maar wel haalbaar. 

 

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.