Master > Verbintenissenrecht (gs)

Studiepunten: 6

Docent: Ignace Claeys

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

Dit vak was helemaal anders dan andere vakken. Voor dit jaarvak waren er slechts een 10-tal bijeenkomsten en geen examens, enkel drie grote taken.

Eerst was er een inleidende sessie waarin het vak werd toegelicht. Daarna was er voor elk van de drie taken a) een inleidende sessie met soms een korte uiteenzetting van het relevante wettelijke kader, b) een algemene feedbacksessie en c) een gastcollege over het topic van de taak. In 2014-2015 waren de topics: woninghuur, algemene voorwaarden en woningbouw (Wet Breyne). In 2013-2014 waren dit ook de topics.

Voor elke taak moesten studenten zelfstandig een werkstuk maken. Dit kon een advies aan een cliënt zijn, een analyse van algemene voorwaarden met bijhorende aanpassingen van deze algemene voorwaarden, een dagvaarding rond de eventuele nietigheid van een contract rond woningbouw, ... Bij elke taak was er naast de algemene feedbacksessie een persoonlijke feedback.

Er was geen lesmateriaal, alle taken moesten volledig op zelfstandige basis tot stand komen. De inleidende sessies hielden in het beste geval een indicatie in van het relevante wettelijke kader.

De werklast lag zeer hoog. De werkstukken varieerden per persoon qua omvang, maar teksten van 30 of 60 blz waren geen uitzondering al benadrukt de prof wel dat stukken van 10 blz even goed of zelfs beter konden zijn als ze maar to the point waren.

Ook al was er niet veel begeleiding, de persoonlijke feedback kon heel nuttige inzichten bieden en het vak bood je ook de mogelijkheid om eens heel praktijkgericht met leerstof om te gaan. Inzicht naar praktische haalbaarheid van adviezen en oplossingen werd dan ook geapprecieerd.

 

GS verbintenissenrecht, second opinion.

Bijzonder boeiend en leerrijk vak. Ik heb meer uit dit vak gehaald dan uit eender welk ander vak, maar de werklast ligt bijzonder hoog en buiten elke proportie tot de studiepunten. Er moeten drie papers worden ingediend. Het gaat telkens om een volledige analyse van de een of andere overeenkomst. De omvang van de papers verschilt van persoon tot persoon, maar mijn eerste paper was 30 pg, de tweede 60 en de derde 45. De werklast valt eerder te vergelijken met een thesis dan met een vak. Elke paper wordt door iemand anders gequoteerd, maar ze smijten zeker niet met de punten.

 

Grondige studie verbintenissenrecht, third opinion.

Dit vak houdt ‘enkel’ het schrijven van drie papers in en er is dan ook geen examen. Het is een jaarvak waarbij er twee papers geschreven moeten worden in het eerste semester en dan nog een paper in het tweede semester.

Het eerste onderwerp was huur. Bij deze paper moest er een casus opgelost worden alsook moest er een artikelsgewijze analyse van de huurovereenkomst opgemaakt aan de hand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer.

Het tweede onderwerp was algemene voorwaarden. Bij deze paper moest er opnieuw een artikelsgewijze analyse opgemaakt worden van alle clausules van de algemene voorwaarden, rekening houdend met het onderscheid B2B en B2C. Daarnaast moesten de bedingen dan ook waar nodig aangepast worden.

Het laatste onderwerp was koop op plan. Bij deze laatste paper moest er een casus opgelost worden en moesten we ook nog een brief en een dagvaarding opstellen.

Per onderwerp zijn er drie bijeenkomsten. Eerst wordt er een theoretische uiteenzetting gegeven over het onderwerp, daarna volgt er nog een gastcollege en tot slot is er nog collectieve feedback. Na de collectieve feedback volgt er ook nog een individuele feedback.

Ik ben zeer positief over dit vak want het is echt zeer leerrijk omdat het zo praktisch is en omdat je gedurende een bepaalde periode zeer intensief met een bepaald onderwerp bezig bent. Anderzijds mag de werklast zeker niet onderschat worden en mag men zich niet blind staren op het feit dat er geen examen is voor dit vak. Persoonlijk heb ik in dit vak meer tijd gestoken dan voor andere vakken waar er dan wél een examen voor is.

 

Cursusinformatie:

Evaluatievorm:

Hoorcollege:

Werklast:

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.