Master > Vervoerrecht

Studiepunten: 4

Docent: Kristiaan Bernauw

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

(en) 

Student 1: Het vak wordt in het Engels geven door Bernauw, wiens Engels niet optimaal is. Het vak zelf is niet oninteressant. Het handelt over het recht dat van toepassing bij transport (via water, lucht, land). 

Student 2: Het gemeen vervoerrecht, te land, ter zee, ter spoor en in de lucht wordt besproken. Het gaat vooral over het aansprakelijkheidsrecht ter zake. Er wordt ook een tijdje stilgestaan bij publiek vervoerrecht (mededinging, verschillende verdragen, etc.)

Cursusinformatie:

Er is een beperkte cursus waar ook de slides bijzitten. 

Evaluatievorm:

Student 1: Het is een schriftelijk examen, waarbij gebruik van wetboek is toegestaan.

Het examen is niet zo moeilijk maar toch niet onderschatten.

Student 2: Zeer gemakkelijk. Enkel definities.

Hoorcollege:

Student 1:Lessen zijn niet noodzakelijk, al zijn notities wel nuttig aangezien de cursus zo beperkt is. 

Student 2: Beperkte syllabus. Lessen zijn nodig, maar worden in gebrekkig Engels gegeven. Er staat wel een samenvatting op de VRG-site.

Werklast:

Geen werklast. 

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.