Tweede Bachelor > Bestuursrecht

Studiepunten: 5

Docent: Frederik Vandendriessche

Beschrijving:

Verschillende principes en hoofdlijnen van het Belgische bestuursrecht bekijken en toepassen.

Cursusinformatie:

Evaluatievorm:

Hoorcollege:

Werklast:

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.