Tweede Bachelor > Bijzondere overeenkomsten

Studiepunten: 5

Docent: Maarten Dambre

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

Cursusinformatie:

Evaluatievorm:

Hoorcollege:

Werklast:

Voorbeeldvragen:

Piet koopt een motor in een speciaalzaak (2012, maar levering was later) en verkoopt die daarna door aan zijn vriend Jan (2014), beiden zitten ze in een motorliefhebbersclub. Jan krijgt bij de verkoop de originele bestelbon.

Op het eerste zicht zijn er geen problemen aan de motor, maar na een tijdje ondervindt Jan dat de motor startproblemen heeft. Een bevriende garagist vertelt hem dat dit inderdaad een voorkomend probleem is bij die reeks motoren.
Zijn 'vriend' Piet geeft toe dat deze problemen er ook al waren toen hij de motor net had gekocht. (vriend van mijn botten amai)

Jan doet de motor binnen bij de speciaalzaak, die de motor binnen de maand herstelt.
Daarna zijn er geen problemen meer met de motor.

Jan vraagt zich af welke aanspraken hij kan laten gelden tegenover de speciaalzaak.

Motiveer uw antwoord en maak indien nodig hypotheses.

Bekijk de bestanden voor dit vak.