Tweede Bachelor > Europees recht

Studiepunten: 6

Docent: Inge Govaere, Merijn Chamon

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

Cursusinformatie:

Evaluatievorm:

Hoorcollege:

Werklast:

Voorbeeldvragen:

 De specificiteit hoe gemengde verdragen grondslag hebben in nationale wetgeving


 Europese commissie is vertegenwoordigd door vertegenwoordigers van ...


 Het Pringle-arrest oordeelde over de haalbaarheid van ...


 Welk land is het nieuwste, 28e land van EU sinds 1 juli 2013?


 Welk arrest stelt dat het eerdere legale of illegale verblijf er niet toe doet om EU-burger te worden?


 Welk rechtsbeginsel heeft arrest AETR geschapen?


 Een fietshandelaar uit Duitsland importeert fietsen uit China. Hij wil dit ook in Nederland beginnen doen. Er zijn echter veel ongevallen met fietsers en Nederland eist nu een keuringsverslag van de fietsen. De fietshandelaar is hier niet mee akkoord omdat zijn winst zal dalen door het dure keuringsverslag. Wat kan hij doen?


 De ijshockeyfederatie eist dat er slechts 1 speler van niet-Belgische origine mag zijn en beroept zich op een EU-richtlijn. De sponsor van een ploeg waar 2 heel dure Britse sterspelers spelen laat het hier niet bij en vraagt in eerste aanleg om de ongeldigheid van deze richtlijn voor het Hof van Justitie te brengen. De advocaat van de ijshockeyfederatie vindt dit echter niet nodig. Wat adviseer je aan de rechtbank van eerste aanleg?

Bekijk de bestanden voor dit vak.