Tweede Bachelor > Europese en Belgische privaatrechtsgeschiedenis

Studiepunten: 7

Docent: Dirk Heirbaut

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

De geschiedenis van het enkele onderdelen van het privaatrecht van de Romeinen tot heden wordt bekeken.

 

Cursusinformatie:

Het boek van prof. Heirbaut is af te halen op de cursusdienst en bevat het merendeel van wat in de les gezegd wordt. Het is heel goed te gebruiken om het overzicht op te cursus te houden en de hoofdlijnen te leren.
 

Evaluatievorm:

Schriftelijk examen: 3 grote open vragen en meerdere kleine vragen. Prof. Heirbaut maakt het 'makkelijk' om de helft te halen, maar maakt het moeilijker om hoge punten te scoren. Hiervoor moet je zoveel mogelijk informatie kunnen geven en het kan dan ook geen kwaad om bij de grote vragen alles wat je weet op te schrijven, hij zal geen punten aftrekken voor correcte informatie.

 

Hoorcollege:

Professor Heirbaut staat er op dat je naar zijn lessen gaat en zal dus vaak bepaalde delen uitgebreider in de les behandelen dan in het boek. Het zijn dan ook vaak deze delen waaruit er examenvragen komen. Nota's zijn dus noodzakelijk, en kan eigenlijk ook zonder het boek.

Werklast:

Zwaar

Voorbeeldvragen:

 Als u in 1600 leefde, zeg hoe het concilie van Trente voor u PERSOONLIJK een positieve/negatieve verandering was. Geef aan of u een man/vrouw bent


 Germanen: verjaringstermijn van 1jaar en 1 dag: hoe lang kon die maximaal duren?


 Vergelijk de inhoud van het begrip dominium tijdens de Romeinen en bij de Glossatoren


 De overgang naar een burgerlijk huwelijk: wees kritisch


 SE met verschillende zakelijke zekerheden: geef aan welke voorrang hebben op andere


 Leg uit: de positie van de vrouw in het ontwerp voor BW van Laurent


 Beschrijf de formula-procedure


 Vergelijk in het erfrecht de grote principes tussen de revolutie en het BW- Geef de geschiedenis van de intrest

Bekijk de bestanden voor dit vak.