Tweede Bachelor > Goederenrecht

Studiepunten: 4

Docent: Annelies Wylleman

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

In dit onderdeel wordt de een basiskennis en inzicht meegegeven van de grondslagen en beginselen van het Belgische zakenrecht en er wordt een inleiding gegeven over de voornaamste zekerheidsrechten.

Cursusinformatie:

De cursus is te vinden op minerva en bevat zo'n 140 pagina's. Verder zijn er enkele kleine addenda op minerva te vinden. De cursus bevat alle nodige stof voor het examen. 

Evaluatievorm:

Schriftelijk examen: het examen bestaat uit open vragen, zowel theoretische vragen als casussen. Het examen ziet er makkelijker uit dan het lijkt, waardoor de punten vaak lager liggen dan verwacht. Het is dus belangrijk zo volledig mogelijk de vragen te beantwoorden.

Hoorcollege:

In de lessen wordt de cursus gevolgd, waarbij er soms extra voorbeelden worden gegeven of de belangrijke delen extra worden benadrukt. Nota's zijn dus niet noodzakelijk, hoewel de extra voorbeeld soms verduidelijkend kunnen werken. Prof. Wylleman komt soms humoristisch uit de hoek met aan de leerstof gerelateerde moppen.

Werklast:

Licht

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.