Tweede Bachelor > Handels-en economisch recht

Studiepunten: 6

Docent: Reinhard Steennot, Diederik Bruloot

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

Cursusinformatie:

Evaluatievorm:

Hoorcollege:

Werklast:

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.