Tweede Bachelor > Omgevingsrecht

Studiepunten: 3

Docent: Geert Van Hoorick

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

In Ruimtelijk Bestuursrecht worden de beginselen van het omgevingsrecht bekeken en hun relatie met de diverse maatschappelijke actoren. Ook de invloed van deze rechtstak op de andere rechtsdomeinen wordt bekeken.

 

Cursusinformatie:

De cursus (140p) is af te halen bij de vakgroep voor €10. De cursus bevat het merendeel van de examenstof, hoewel er ook examenvragen gesteld worden uit de delen van Omgevingsrecht In Actie, die op minerva beschikbaar zijn en in de les besproken worden.

 

Evaluatievorm:

Schriftelijk examen: zowel meerkeuze als open vragen. Hierbij zijn er zowel theoretische vragen als casussen.

 

Hoorcollege:

De colleges bestaan uit twee delen, aan de ene kant is er het bekijken van de theorie, waarbij de cursus gevolgd wordt. In dit deel worden er in de les vooral extra voorbeelden gegeven en worden de belangrijke delen extra benadrukt. Het tweede deel bestaat uit Omgevingsrecht In Actie, waar de er specifieke gevallen in het omgevingsrecht worden bekeken en besproken. Dit zijn steeds toepassingen van theorie die in de cursus werd bekeken. Hieruit worden ook examenvragen gesteld. Nota's van OIA zijn dus handig, maar verder volstaat de cursus.

Werklast:

Gemiddeld

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.