Tweede Bachelor > Schadevergoedingsrecht

Studiepunten: 5

Docent: Marc Kruithof

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

De grote lijnen van de onrechtmatige daad worden bekeken, samen met bepaalde verzekeringen, schadevergoedingsprincipes etc. 

Cursusinformatie:

Boek af te halen op de cursusdienst. De inhoud van het boek loopt grotendeels gelijk met wat er in de les wordt gezegd, al zijn er soms onderwerpen die dieper in de les worden behandeld dan in het boek en omgekeerd. Het boek is vaak meer gestructureerd dan de les, waardoor het handig is om het overzicht te behouden. 

Evaluatievorm:

Schriftelijk examen: 5 open vragen, waarvan 2 theorievragen en 3 casussen. De casussen zijn uitgebreid en bevatten veel details, het is dus belangrijk deze gestructureerd aan te pakken. De tijd is beperkt.

 

Hoorcollege:

De lessen zijn zeker een meerwaarde, aangezien er veel zaken uitgelegd en verduidelijkt worden. Ook worden er vaak meer voorbeelden gegeven, wat helpt om de stof beter te begrijpen. In de les worden soms ook stukken gegeven die niet in het boek staan, waaruit meestal ook een examenvraag komt. Het is dus belangrijk om goeie nota's te bemachtigen of naar de les te gaan.

 

Werklast:

Zwaar

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.