Tweede Bachelor > Strafvordering

Studiepunten: 5

Docent: Philip Traest

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

Cursusinformatie:

Evaluatievorm:

Hoorcollege:

Werklast:

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.