Tweede Bachelor > Vaardigheden II

Studiepunten: 8

Docent: Joke Baeck

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

In het eerste semester kan men kiezen tussen strafrecht, mensenrechten, verbintenissen en staatsrecht.
In het tweede semester kan men kiezen tussen bestuursrecht, schadevergoedingsrecht,...

Cursusinformatie:

Evaluatievorm:

Hoorcollege:

Werklast:

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.