Laatste nieuws

Lezing Bart Tommelein

Bio-gassen uit GFT-afval, offshore windmolenparken, erfbelastingen, elektrisch rijden, de Vlaamse 'staats'kas, klimaatdoelstellingen, noem maar op. Al deze materies maken deel uit van de bevoe[...]

OCAC Brussels 2018

Linklaters will be hosting the 4th edition of the Oxford and Cambridge Admissions Conference on 4 May 2018. This information evening will offer prospective students the chance to learn more about the [...]

Fijne feestdagen!

Het Vlaams Rechtsgenootschap Gent wenst U fijne feestdagen. [...]

Zoek samenvatting

Lidmaatschap